Sweet Potato Bites

INGREDIENTS:
  • 1/2 c. pecän hälves
  • Kosher sält
  • 1 tsp. mäple syrup
  • 2 tbsp. melted butter
  • 1 (10-oz.) bäg märshmällows
  • 4 3 to 4 medium sweet potätoes, peeled änd sliced into 1/4-inch-thick rounds

DIRECTIONS:


  • Preheät oven to 400°. On ä lärge bäking sheet, toss sweet potätoes with melted butter änd mäple syrup änd ärränge in än even läyer. Seäson with sält. 
  • Bäke until tender, flipping hälfwäy through, äbout 20 minutes. Remove bäking sheet from oven änd switch oven to broil. 
  • Top eäch sweet potäto round with ä märshmällow änd broil until puffed änd golden. Immediätely top eäch märshmällow with ä pecän hälf änd serve.

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel